Algemene voorwaarden voor stagiaires:

 

Voorwaarden en afspraken:

 

 1. Studenten die zich inschrijven moeten op de startdatum van hun stage minimaal 18 jaar oud zijn.
 2. Student stuurt inschrijfformulier, motivatiebrief en CV naar Spaanzy. Na het intakegesprek zal Spaanzy je voorzien van verdere informatie m.b.t. de aanmelding.
 3. Door het verzenden van de documenten gaat de student automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 4. Student vult alle documenten naar waarheid in.
 5. Niveau Engels van de student is minimaal B1 niveau.
 6. Wij nemen de ingezonden documenten met de studenten door. Mochten er aanpassingen nodig zijn zal Spaanzy de student informeren. Spaanzy mag kleine aanpassingen in de documenten doorvoeren en licht de student hierover in maar is dat niet verplicht.
 7. Studenten die zich aanmelden zijn beschikbaar voor sollicitatiegesprekken (skype of what’s app videobellen). Dit kan ook onder schooltijd zijn. We proberen voor alle partijen een geschikt moment te vinden. Studenten zijn goed bereikbaar voor Spaanzy en zo niet in een bepaalde periode dan heeft de student dit aangegeven.
 8. Zodra student akkoord gaat met de bemiddeling ontvangt de student per mail de aanbetalingsfactuur. De aanbetaling is voldaan nadat het hele bedrag door Spaanzy ontvangen is.
 9. Mocht Spaanzy geen geschikte stagematch kunnen maken dan krijgt de student de aanbetaling binnen 5 werkdagen geretourneerd.
 10. Mocht de student de stage hebben afgewezen ondanks dat het toch voldeed aan de wensen, gaat Spaanzy op zoek naar een andere stage. Mocht de student deze ook afwijzen valt de aanspraak op retourbetaling aanbetaling.
 11. Mocht de student zich terug trekken dan wordt de aan- en/of eindbetaling niet retour gestort.
 12. Spaanzy verwacht dat de student zich professioneel opstelt naar alle betrokken partijen.
 13. Student weet dat de meeste stage onbetaald zijn. Er in veel sectoren onregelmatige werktijden zijn. Niet altijd vrij kan krijgen wanneer hij dat zou willen. Reistijd van huisvesting naar bedrijf wel een uur zou kunnen zijn.
 14. Nadat de student heeft ingestemd met de stageplaats dan stuurt Spaanzy de eindfactuur toe. De student betaalt deze binnen 7 dagen. Mocht de student voor aanvang van de stage afzien van de stage is er geen recht op restitutie van de restantbetaling.
 15. Stagecontract is een overeenkomst tussen de student, het stagebedrijf en de school. Spaanzy is geen partij in het contract. Indien er wijzigingen komen dient de student Spaanzy hiervan op de hoogte te stellen. De student zorgt voor een stage overeenkomst in het Spaans.
 16. Spaanzy bezoekt de student in de eerste drie weken van de stage.
 17. Student is zelf verantwoordelijk voor het afronden van zijn stage opdrachten.
 18. De student respecteert de cultuur en de procedures van het stagebedrijf in houding en gedrag. In geval van een misverstand of onenigheid neem de student altijd contact op met Spaanzy.
 19. De einddatum op het stagecontract is leidend. Mocht de student eerder dan de einddatum zijn uren hebben behaald, dan mag de student niet eerder stoppen.
 20. Student laat zich niet negatief uit op het internet over het stagebedrijf en plaatst geen ongepaste foto’s.
 21. Mocht de student zich niet thuis voelen bij het bedrijf dan bespreken Spaanzy, de student en het bedrijf dit met elkaar. Wij proberen de best mogelijke oplossing te vinden. Spaanzy adviseert om niet te stoppen totdat er een andere stage is gevonden. Spaanzy mag contact opnemen met de opleiding hierover.
 22. Spaanzy is een bemiddelingsbureau. Wij geven extra informatie over huisvesting, vliegtickets en vervoer, praktische info. Spaanzy is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten door de student.
 23. Spaanzy bemiddelt voor huisvesting en is niet aansprakelijk voor conficten met de verhuurder.
 24. Bij het éénzijdig afbreken van de stage worden de bemiddelingskosten niet geretourneerd aan de student.
 25. De student is niet in aanraking geweest met justitie.
 26. Spaanzy kan niet verantwoordelijk worden gehouden worden voor letsel, schade of overlijden in de stageperiode.